Passover 2015 פסח

Just as it is easier to remove the people from Egypt, then from removing Egypt from the people.
So is the redemption of Israel, it is easier to take out the people of Israel from the nations and gather the dispersed of Israel, then from releasing the heart of Israel’s exile soul to God.

The Nation of Israel may celebrate the festival of freedom, but freedom is still stuck in exile of human effort and endeavor.

And the spirit … hovered over the face of the waters, looking for a piece of land for the realization of "I will give my spirit in you".

כשם שיותר קל להוציא העם ממצרים, מלהוציא מצרים מהעם.
כך בגאולת ישראל, יותר קל להוציא עם ישראל מאומות העולם ולקבץ נדחי ישראל, מלשחרר הנפש הגלותית שבלב ישראל לאלוהים.

עם ישראל אולי חוגג חג החירות, אבל החירות בלב עדיין תקוע בגלות העשייה וההשתדלות האנושי.

והרוח … מרחפת על פני המים, מחפשת פיסת קרקע להגשמת "ונתתי רוחי בקרבכם".

Posted in Uncategorized | Leave a comment

גיוס חלוצים רוחניים

Avraham BenEmanuel:

נבואת יחזקאל על העצמות היבשות מוכר לנו הייטב. יסום הנבואה אנחנו רואים במו ידינו עוד מהעליה הראשונה עד עצם היום הזה.

ואיך הנהגו החלוצים הראשונים? האם היה להם גב משפחתי, עידוד סביבתי וחברתי? מציעות נוחה להגשמת ההתישבות בארץ? עזרה מהמתישבים שכבר היו פה?

הם יצאו עם איזה שגעון של לךלך מארצך ממולדתך ומבית אביך לארץ אשר מלא ביצות מחלות ועוני. אם חזון שאין ברירה והחזון צריכה להתגשם.

והעצמות התחברו איש לאחיו והיו לשלד ומשלד עלה בשר. ותהיינה מדינת ישראל לתפארת, ורוח אין בם.

גם היום הרוח חסרה. ומה שחר שיבו זה אנחנו. האם אנחנו מוכנים להשתחרר ממסורות הגלות, האם אנחנו מוכנים ללכת נגד הזרם? האם אנחנו מוכנים לשם נפשינו בידיים של אלוהים בלבדו?

איכה חלוצי הרוח? איכה פירות ראשונים? האם אתם מחקים שאחרים יבשו הביצות? האם אתם מחקים לבניית כביש האיילון ומגדל העזריאלי?

אז לא. אי אפשר להמתין יותר. כבר למדנו הלקח של הממתינים ביארופה. כל אחד חייב עכשיו לקח על עצמו להיות מהחלוצי רוח. כי המצב ברוח היום כמו שכותב נחמיה פרק ז פסוק ד

וְהָעִיר רַחֲבַת יָדַיִם וּגְדוֹלָה וְהָעָם מְעַט בְּתוֹכָהּ וְאֵין בָּתִּים בְּנוּיִם׃

Originally posted on אלוהים ואני:

הגעגועים לארץ ישראל בניצני הציונות הפיזית דחפו את החלוצים הראשונים למימוש חזון העצמות היבשות שביחזקאל. והנה שלב זה הצליח ועבר למרות כל מכשולי האויבים  ואנחנו בפתח השלב השני של ביאת הרוח:

היום, הגעגועים לאלוהי ישראל דוחפים את החלוצים הרוחניים להמשיך את תכניתו של אלוהים לשיקום הרוחני שלנו: אמנם יש לנו גוף חזק בתור מדינה, ושרירים מיומנים בהשרדות מול האויבים, אך אנחנו מצפים ומייחלים לרוח אלוהים שתחיה אותנו ותחזיר אותנו לתפקידנו הראשוני בתור כהנים לאלוהים ואור לגויים.

הציונות הפיזית בנתה ושיקמה באצבעות הידיים ובזיעת אפיים. את החלוציות הרוחנית מקדמת רוחו של אלוהים עצמו: הוא רוצה לתת לנו לב חדש ורוח חדשה ועיניים רוחניות כדי לזהות את החזון, ואזניים רוחניות כדי לשמוע את קריאתו: אנחנו בפתח מהלך היסטורי שבו אלוהים מושיט יד וקורא לחלוצים רוחניים להצטרף!

חלוץ רוחני, כמו החלוץ הפיזי, מוכן לסלול את הדרך לשאר העם כדי להכיר את אלוהים באופן אישי, התכנית של אלוהים חשובה לו יותר מחייו האישיים ובשבילה…

View original 46 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rabbis knowing Gods’ way

After actually listening to these two (You can spare yourselves the time) I just want to comment:
It is good to hear one stating that he doesn’t know. He should never leave that line until he is 100% sure that he does know.
The problem is that a person gets to a certain point when he is tired of not knowing, so he starts guessing.

Zecharia Wallerstein stated very nicely that he asked God for guidance and that he received some. The problem is that while receiving he seemed to have disconnected from God and fallen into his egotistical self , driven by the urge to understand by himself rather then pray and ask if he understood right. Even though he understood that the one thing God isn’t interested in is the details of observance, he fell into the trap of getting bogged down by the minutiae of rabbinical rulings nonetheless.

Yosef Mizrachi also nicely states that people are not willing to face up to the truth and are quicker to blame others rather than engaging in introspection. However, he also gets caught in the trap of his own (the rabbinical rules) and fails to introspect the personal relationship each and everyone needs to have with God.

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2015/03/rabbi-yosef-mizrachi-blames-death-of-7-sasson-children-on-facebook-immodest-woemns-wigs-567.html

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2015/03/rabbi-zecharia-wallerstein-on-the-horrific-fire-deaths-of-7-haredi-children-567.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The Pech and Archaeology in the Mosquitia

Avraham BenEmanuel:

What can one expect of people not in tune with themselves? Their constant drive for the hidden to be found in some other place is great. When will they have that chance to discover the hidden child of God within themselves?

Originally posted on Real Honduran Archaeology:

Every few years, a new group of explorers ‘discover’ a fabulous archaeological site in the Honduran rain forest. It is lauded in the press as a huge discovery, perhaps the mythical lost city in the Honduran rain forest, maybe even a lost civilization.

The problem is that it isn’t a lost civilization, or even a mythical lost city. I know, because I’ve been studying that area for years. Other archaeologists worked there before me. People live nearby and travel through there all the time.

So there is always a lot of hype and sensationalism, and most scholars are disgusted. They write letters complaining about it all.  The original team looks silly, like children playing out a movie fantasy. The scholars who complained look humorless, and maybe jealous that they didn’t get to play jungle explorer. And if that’s all it was, it wouldn’t matter much, perhaps. Nobody else would care.

But this kind of careless sensationalism has…

View original 846 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

גם לבחור וגם למחות

אחד מהזכיות יסוד במדינה דמוקרטיות היא הזכות הצבעה. זכות לבחור מי ינהיג את המדינה.

עוד זכות יסוד היא זכויות המחאה.

היום אני מבצע שניהם ביחד: גם בוחר וגם מוחה.

היום אני צועק לאחדות ישראל, צועק שהעם ומנהיגיו יתחילו ללכת בדרך המלך ביחד.

אני מוחה בשיטת המחנות שכל אחד מלכלך השני.

אני מוחה השיטה המיצובישי[1], הכספים מתחת לשולחן, והכסף הייחודים.

אני מוחה במכירת הבית, האדמה, הטבע והמים.

אני מוחה בבחירות של כאילו. שבפועל הם העלאת הגירה של DejaVu כבר היינו בסרט הזה כבר.

אני בוחר באלוהים צבאות אלוהי ישראל.

אני בוחר בכל מי שבוחר באלוהים, ואני מוכן ללכת אתו ביחד עד הסוף.

אני בוחר לראות לעולם מה שווה אחדות ישראל, וכך שאין מי שיכול לעמוד כנגדו.

אני בוחר לא לפחד, לא מן גוג, ולא מגוג. אלא לסמוך אל זה שאמר "ויהי אור".

אני דורש, כבר עכשיו מנשיא מדינה ישראל מר ראובן ריבלין לא לאפשר קיום ממשלה שאיננה ממשלת אחדות לאומית.

אני דורש שכל אחד ואחד מהמתמודדים יכיר שמי ששלח אותו לעולם הוא אלוהים, ורק אילו היא יעמוד לתת דין וחשבון.

ושאלוהים יציל אותנו מעצמינו.

[http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%9B%D7%A1_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%91 1]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

God will win אלוהים ינצח

I pray and hope for myself, my family & friends along with my nation and the world that each and everyone of us will join and be part of this success.

Because in fact no matter what we choose, whether it be life or death, left or right, truth or lies, God will win.

God will win. Even while we lie to ourselves that we are doing things for him, while at the same time we are actually just doing it for our selfish selves, with great imagination of how we are more knowledgeable, understanding, righteous, forgiving, generous and humble then the other guy.

God will win and what ever we choose will no stop his success.

But God want us to win with him, God wants his success to be with the world he created.

Our choice is between being part of his success or …

כולי תפילה ותקווה עבורי, משפחתי החברי, יחד עם עמי ועולמי שכל אחד ואחד מאיתנו יצטרפו להיות חלק מהצלחה זו.

כי למעשה, לא משנה מה שאנו בוחרים, בין אם זה יהיה לחיים או למוות, שמאלה או ימינה, אמת או שקר, אלוהים ינצח.

אלוהים ינצח. אפילו בזמן שאנחנו משקרים לעצמנו שאנחנו עושים דברים בשבילו, ואילו באותו הזמן אנחנו בעצם רק עושים את זה בשביל האני האנוכי שלנו, עם דמיון פורה של איך אנחנו יותר בעלי דעה, והבנה, צדיקים, סלחניים, נדיבים וצנועים מהזולת.

אלוהים ינצח, ומה בכלל אנחנו בוחרים לא יעצור את ההצלחה שלו.

אבל אלוהים רוצה שינצח איתו, אלוהים רוצה את ההצלחה שלו ביחד עם העולם שהוא יצר.

הבחירה שלנו היא בין להיות חלק מההצלחה או …

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I have a dream

a few thoughts after reading http://www.aishdas.org/asp/postmodernism-and-mesorah

I dream of that day when all will know God and his name. But when I look around, I find that Orthodox Judaism (as strange as it might sound) is the most against this dream.
Take for example a simple verse for a example (there are plenty more)

טַעֲמ֣וּ וּ֭רְאוּ כִּי־ט֣וֹב יְהוָ֑ה אַֽשְׁרֵ֥י הַ֝גֶּ֗בֶר יֶחֱסֶה־בּֽוֹ׃ (תהלים לד,ט)

Psalm 34:9 Complete Jewish Bible (CJB)
Taste, and see that Adonai is good. How blessed are those who take refuge in him!

Guess what one should taste is in the eyes of Orthodoxy? God? Heaven forbid!
Their explanation would be that one should taste “The words of the rabbis and their explanations of the commandments.” (This is from incorrect learning of Derach Hachaim of Chaim of Volozhin)
How does this fit the verse? who is “him” that one should take refuge? Go figure.

I dream of the day that we all will want to hear God’s voice personally showing his way. That he might be our only shepherd and guide. But when I look around I find that Orthodox Judaism is the most against this dream.

“Why is it that when we talk to God it is called prayer but when God talks to us it is called schizophrenia?” (Lily Tomlin)
Why can we not believe, nor perceive, but yearn, pray & demand, that God show us his way? Why can’t we “WANT” this? Why are allowing ourselves to be forced to accept statements like

אין לו להקב”ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. (תלמוד בבלי, ברכות דף ח ע”א)

like are we willing to accept other ideas since the day temple was destroyed

מיום שחרב בית המקדש ….

תלמוד בבלי, ברכות לב ע”ב:
“ננעלו שערי תפלה
… נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים”

משנה, סוטה דף מח ע”א “פסקו אנשי אמנה מישראל
“אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל לברכה וניטל טעם הפירות … אף ניטל שומן הפירות.”

תלמוד בבלי, סנהדרין דף עה ע”א
“ניטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה”

תלמוד בבלי, בבא בתרא דף יב ע”ב
“ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות”

תלמוד בבלי, בבא בתרא דף כה ע”ב
“לא הוגשמה רוח דרומית … אין הגשמים יורדין מאוצר טוב.”

The simple answer is that we can not accept any of the above nor can we accept diaspora nor any thing which is not in it’s original intent as so intended the creator of the world.

For God did not decree this, only man.

Posted in Uncategorized | Leave a comment