מונחים ומושגים

"סבלנות" – היא מתנת אלוהים. גם ניסיונות לרכוש אותו או לגנוב אותו, אינו מואיל. להתפלל עבורו שווה. ולסיכומו של דבר הוא לא שלנו, אלא של אלוהים והוא מביא אותו לחפץ ליבו, מתי שנראה לו.

"פלורליזם" – הוא ה"איזם" של הריבוי, בפרט הריבוי אמת. האמונה המונותאיסטית מקבלת שיש אלוהים אחד ואמת אחד, אלם מכירה תכונות נפש שונות וריבוי דרכים להגיע לאמת האלוהי "אילו ואילו דברי אלוהים חיים".

"שוחר שלום" – הרוצה בתיקון העולם וגאולתו. שלום הוא משימות אלוהים והמבצע פעולה ללא אגו זה ש"ונתתי לו את בריתי שלום".

"דמוקרטיה" – שיטת שלטון גרוע, שבינתיים קשה למצא אחת יותר טובה ממינה, עד ויצא חטר מגזע ישי… ונחה עליו רוח ה’, רוח חכמה ובינה… ושפט בצדק דלים… והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע… וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ…. והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים – אליו גוים ידרשו, והיתה מנחתו כבוד.

"רב תרבותיות" – שבטיות וגלות. השבטי ישראל שונים בתכונתם, אבל כשהם ביחד, העולם לא יכול לעמוד מולם. הגלות בא לא רק כעונש אלא לרפואה, כשיחדו שוב לעם ישראל אחד, אל אף שוני הגלות, העולם לא יוכל לעמוד מולם.

"זכויות אדם" – לכל אדם יש זכות לתת למען גאולת עצמו, עמו והעולם. הקרבה פתוחה לכולם, ואלוהים יבחן לבבות איזה הקרבה אמתי ויקבל אותו או שקרי וידחה אותו.

"חוק לא תחוקתי" – חוקי אנוש משתדלים להיות ישרים, אבל ישרים הם רק דברי האל, ואם החוק מישר לרצון אלוהים אז החוק ישר אחרת הוא לא חוקתי.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lettris Tanach Bible תנ”ך מהדורת לטריס

https://archive.org/details/torahneviimukhet00lett

Posted in Uncategorized | Leave a comment

to understand is not to lie

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-39002001

Israel and the Palestinians: What are alternatives to a two-state solution?

By Colin Shindler

Emeritus professor, SOAS

Starts off stating

"Origin of partition

To understand where the concept of sharing or dividing this piece of land comes from, it is important to look at its recent past.

Arab nationalism and Jewish nationalism arose during the same period of history with claims to the same territory. This rationale was the underlying basis for an equitable solution, based on partition and a two-state solution."

Some questions:

1. Same time?

2. Arab = the Arabs living in Israel ("Palestine nationalism")?

Some answers:

1. Modern Jewish nationalism is a direct non stopping continuation of the quest to return which existed since the being of the diaspora, and grew intense from the 1600’s

a. https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_nationalism#History

b. https://en.wikipedia.org/wiki/Zionism#History

2. Unlike the Arab nationalism which started towards the end of the Ottoman empire (late 1800’s), the Palestinian nationalism only started as an independent nationalism in 1964 with the emergence of the PLO https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_nationalism#History

Posted in Uncategorized | Leave a comment

There is a chance for the Turks, God is revealing Himself

The young Turks rejecting Islam

http://www.bbc.com/news/world-europe-43981745

One has to leave the wrong before they can arrive to the right.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

מדורות ל”ג בעומר

עיון בהסטוריה של חגיגיות ל"ג בעומר לא יוביל המלומד למציאות העכשוי.

כי ההתפתחות של דברים יש התהליכים משלהם.

מתי אפשר לשבת עם הבנות ולשיר שירי הפלמ"ח, אצ"ל, לח"י, רחל ושירי ארץ ישראל המתחדשת?

ליל יום העצמאות נכבשה ע"י מצעד הדגלים ושידורו בטלוויזיה הופעות זמרים והפתישים.

ככה הוקדשה ליל המדורות ע"י תנועות הנוער הציונים.

והקשר לדת, קבלה ובר כוכבא אפס.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

danger awakens

I woke up in the middle of the night with a dream and which myself and others were in a situation of danger and all the classic ways of responding to it would only intensify the danger and not help us, and I saw in the dream that the only thing I could do was to do something different, something which was not your automatic response to such a situation. We actually did that and the danger dispersed.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

עושים ספר סופר סיפור

יש לי חלום ישן של "חוג" שעושה ספר משהו מעוד אישי. שיהיה רב תחומית
1. כתיבת יוצרת

2. קליגרפיה

3. עיצוב

4. יצירת נייר

5. כריכת ספרים

6. יצירת דיו שחור

7. יצירת צבע

8. יצירת קולמוס

9. ציור

10. יצירת מחול

וכל מה ששכחתי כך שהמשתתף יצא עם עבודה לגמרי שלו

http://www.getty.edu/art/exhibitions/making/

http://www.mykidsadventures.com/illuminated-manuscript/

Posted in Uncategorized | Leave a comment