הבחירות לכנסת העשרים ואחת ובמה אני בוחר.

 

47 רשימות רצים לכנסת. והזכות לבחור מאפשרת רק פתק אחת. איך אני יבחור ולמה?

https://bechirot21.bechirot.gov.il/election/Candidates/Pages/default.aspx

כל כך הרבה אפשריות, כל כך הרבה בלבול. איך אפשר להתחיל?
האם למחוק במחי יד רשימה כזה או אחר? כגון אילו שאני חש לא יעברו האחוז חסימה או שדעתם הפוליטי נראים לי הזויים?
האם ל”למד זכות” על כל אחד ואחד וראות כמה הם נחוצים לפסיפס של העם היושב בציון ובלי … פשוט אי אפשר שהמדינה יתקיים?

אני בוחר באלוהים. לא בימין ולא בשמאל. כשם שאלוהים לא שייך למפלגה זו או אחרת, לכן גם אני לא.
שאני בודק מה המטרה של כנסת ישראל וחבריה. אני רואה אנשים שרצים אחרי האיגו שלהם לשלוט בזולת. אני מחפש אילו שרצים ל”דבר אלוהים”, ולא מוצא.
שאני בודק האם אני מסוגל לקבל כל אחד להיות חבר בה. אני רואה שלא רק שאינני יכול לקבל כולם, אלא לא יכול לקבל אף אחת מהם.
שאני שואל מה תפקידי כאזרח לתהליך יצירת הכנסת. אני מקבל תזרוק/תשלשל/תטיל/תשים הפתק לקלפי ותשתוק זה לא התשובה הנכונה. וגם פתק לבן לא יותר טוב.
וזה לא שאינני רוצה להשפיע, אלוהים יודע כמה. אלא שאני לא רוצה להפריע, כי רק אלוהים יכול להצליח.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

מה הזהות? זה לא הגלות, אלא יהוה אלוהים והתנ”ך שלו

ואת זה אדון פייגלן מפספס.

https://www.facebook.com/MFeiglin/videos/225273711463750/

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The two sides of the coin

Amazing grace! (how sweet the sound)

That saved a wretch like me!

I once was lost, hut now am found,

Was blind, but now I see.

How precious did that grace appear,

The hour I first believed! (John Newton 1779)

That feeling of wretchedness that one feels.

That “how do thoughts like this cross my mind?” thought.

That “what good am I?” or “I’m just a good for nothing” depressed attitude.

Are all the same side of the coin.

The other side is:

God is great.

God is loving and merciful.

God is the one and only to be praised and glorified.

God is the purpose of life and living.

When we relate to one side without it’s other. We are just liars and cheats.

The coin is whole and comes as one.

It can’t be divided.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בנוניות כל הדרך לשטן

אע"פ שכבר דברתי על זה בעבר. זה עולה לי שוב הצורך להעמיד דברים במקומם.

יש החושבים, שלמה לי להיות עשר, זה לוקח יותר מדי כוחות כשמתחשק לי להפנות לכיפיים שלי. די לי להיות שמונה.

באולם הקונצרטים די לי להיות בשורה החמישי, מה כל כך שווה להיות בשורה הראשונה?

למה לדחף להיות ראשון ב… יש עוד מקומות. העיקר שלא להיות מהאחרונים.

המציאות של התחברות לאלוהים הרבה יותר בינרי. או כן או לא. האפשריות מצמצמות. אין כמעט, ואין מספיק.

הדימוי שגם על זה כבר דיברתי, של הזחל גולם ופרפר די מדויקת.

הזחל כל עוד שהוא חי ומסתפק בהיותו זחל, לעולם לא יגיע למצב של גולם. ובהתאם לא יולד או ייהפך לעיקרו הפרפר.

עולם שיש בו הלפחות, והיהיה בסדר, ואין מה לעשות.

הוא עולם שלא מוכן לתיקון.

הוא עולם תקוע.

הוא עולם שמקבל ומסכם ומהלל הרע.

הוא העולם של השטן.

התוצאה היא שאין תפילה.

אין מעשה והבינוניות חוגגת.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

What hurts God?

We’re so busy with our shopping lists, what do I want and what do I dream.

We’re so busy with pains and screams who gives a shit what God damn needs?

I come first my vacation or lust.

I come first my eye for must.

God gives and will give me more.

Will it be pain or my more and more?

I’m a good for nothing self pleaser at best.

But one thing I know is that God knows best.

(when did I start rappin ?????)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The greatest con artists are ourselves

How to we watch ourselves from them? How do we protect ourselves from there lies?

We are trapped with our ability to see clearly blurred but our desires.

If God doesn’t save us from ourselves who will?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

My body is mine, really ?

It’s my body and I can do what I want to.

If I feel that I want to puncture it I’ll pierce it how I feel fit.

If I feel that I want to illuminate it I’ll tattoo it how I feel fit.

If I feel I had enough of life I’ll commit suicide.

If I feel that this thing growing inside me is unwanted I’ll have it aborted.

If I feel that I want to eat I will do so even if I bust.

If I feel that I don’t want to eat I’ll starve myself.

If I don’t like the way I look I’ll have it changed accordingly.

If I feel that my sex is not what I want I’ll have it changed.

If I feel my religion is wrong I’ll convert.

And the list only has begun.

Is living a right?

Is dying a right?

Posted in Uncategorized | Leave a comment