The art of excuse

While the art of excuse making is excelled by those who don’t do it. The art of Blame is no better. Accountability can only start when you’re willingness to be honest with yourself.

https://breakingmuscle.com/learn/the-art-of-making-excuses

Posted in Uncategorized | Leave a comment

מתחזה לעצמו

קוני למל,
“אומרים כי אני, אינני אני
על כן אני נבהל
כי אם אני אינני אני
אז מי אני בכלל”

טעון גיבו"ח

250px-MagrittePipe
נכתב במיוחד לידיד מיוחד)
 
אני הולכת להתחזות למגידת עתידות ולקבוע עכשיו שעוד מעט המילה הכי מדוברת תהיה “התחזות”. זה קשור לרשתות חברתיות ולבחירות באירופה.
אבל רוצה לקחת את זה למקום אישי יותר
 
בכלל האוכלסיה הבוגרת יש מספר מזערי וזניח של אנשים שהפכו את ההתחזות למקצוע. מניסיוני רב השנים בפרסום ושיחות עם המוני בעלי מקצוע גליתי שדווקא אנשי המקצוע הטובים בתחומם מרגישים הם מתחזים לבעלי המקצוע.
 
למה זה ככה?
בני אדם לא נולדים. תינוקות נולדים וגדלים להיות אנשים, על דרך החיקוי של ההורים, האחים, החברים בגן והסביבה.
עד שמגיעים לרגע שבו לומדים מקצוע , אדם ישר עם עצמו מבין שהוא התקדם על דרך החיקוי.
 
בילדות, בני אדם אחרים נראים מושלמים ומוגמרים ורק האני המוכר האחד- מדשדש עמוק בספקותיו. האם העובדה שיש לי תעודה הופכת אותי לרופא? למורה? לעו”ד? למלצר?
 
הוא מביט סביבו ומזהה אותם, את הרופאים, העו”דים, המצלרים וחושב עליהם לא כעל לא-רופאים כלל, אלא על…

View original post 533 more words

Posted in Uncategorized | Leave a comment

לכל בעלי אג’נדה

אל-תגעו במשיחי; ולנביאי, אל-תרעו.

יש תוכנית אלוהי. זה התוכנית שלו ולא שלכם.

תוכניתו מופיע הרבה בתנ"ך ובפרט בתהילים פרק קה.

האג’נדה שלכם הוא שלכם בלבד ולא שלו.

א הודו ליהוה, קראו בשמו; הודיעו בעמים, עלילותיו.

ב שירו-לו, זמרו-לו; שיחו, בכל-נפלאותיו.

ג התהללו, בשם קדשו; ישמח, לב מבקשי יהוה.

ד דרשו יהוה ועזו; בקשו פניו תמיד.

ה זכרו–נפלאותיו אשר-עשה; מפתיו, ומשפטי-פיו.

ו זרע, אברהם עבדו: בני יעקב בחיריו.

ז הוא, יהוה אלהינו; בכל-הארץ, משפטיו.

ח זכר לעולם בריתו; דבר צוה, לאלף דור.

ט אשר כרת, את-אברהם; ושבועתו לישחק.

י ויעמידה ליעקב לחק; לישראל, ברית עולם.

יא לאמר–לך, אתן את-ארץ-כנען: חבל, נחלתכם.

יב בהיותם, מתי מספר; כמעט, וגרים בה.

יג ויתהלכו, מגוי אל-גוי; מממלכה, אל-עם אחר.

יד לא-הניח אדם לעשקם; ויוכח עליהם מלכים.

טו אל-תגעו במשיחי; ולנביאי, אל-תרעו.

טז ויקרא רעב, על-הארץ; כל-מטה-לחם שבר.

יז שלח לפניהם איש; לעבד, נמכר יוסף.

יח ענו בכבל רגליו (רגלו); ברזל, באה נפשו.

יט עד-עת בא-דברו– אמרת יהוה צרפתהו.

כ שלח מלך, ויתירהו; משל עמים, ויפתחהו.

כא שמו אדון לביתו; ומשל, בכל-קנינו.

כב לאסר שריו בנפשו; וזקניו יחכם.

כג ויבא ישראל מצרים; ויעקב, גר בארץ-חם.

כד ויפר את-עמו מאד; ויעצמהו, מצריו.

כה הפך לבם, לשנא עמו; להתנכל, בעבדיו.

כו שלח, משה עבדו; אהרן, אשר בחר-בו.

כז שמו-בם, דברי אתותיו; ומפתים, בארץ חם.

כח שלח חשך, ויחשך; ולא-מרו, את-דבריו (דברו).

כט הפך את-מימיהם לדם; וימת, את-דגתם.

ל שרץ ארצם צפרדעים; בחדרי, מלכיהם.

לא אמר, ויבא ערב; כנים, בכל-גבולם.

לב נתן גשמיהם ברד; אש להבות בארצם.

לג ויך גפנם, ותאנתם; וישבר, עץ גבולם.

לד אמר, ויבא ארבה; וילק, ואין מספר.

לה ויאכל כל-עשב בארצם; ויאכל, פרי אדמתם.

לו ויך כל-בכור בארצם; ראשית, לכל-אונם.

לז ויוציאם, בכסף וזהב; ואין בשבטיו כושל.

לח שמח מצרים בצאתם: כי-נפל פחדם עליהם.

לט פרש ענן למסך; ואש, להאיר לילה.

מ שאל, ויבא שלו; ולחם שמים, ישביעם.

מא פתח צור, ויזובו מים; הלכו, בציות נהר.

מב כי-זכר, את-דבר קדשו; את-אברהם עבדו.

מג ויוצא עמו בששון; ברנה, את-בחיריו.

מד ויתן להם, ארצות גוים; ועמל לאמים יירשו.

מה בעבור, ישמרו חקיו– ותורתיו ינצרו;

הללו-יה.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

שלושה דברים מוציאים אדם מן העולם תפילה סגולה ורפואה

במקום לבוא לפני אלוהים בתמימות ובפשטות בורחים.

  • תפילות כל מני נוסחים כאחרים כתבו, גם אם הכוונות הטובות ביותר, גם אילו שאתה כתבתה בעבר, שלשום, אתמול או הבוקר. הם תפילות שעלו עובש וכבר לא טריים מהלב.
  • סגולות והייתם לי סגולה מכל העמים. וזהו.
  • רפואות העיקר הבריאות, האומנם ? הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. רפואות אני עשיתי אני יהוה אלהיך.

ההשתדלות באמונה. והמעשה בפשטות, רגיעה ומנוחה.

והעוון בעשייה מרובה, כי כל המרבה מפסיד.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Those who follow God

Know my son, that those who follow God, and those who do not tend to leave a trail to help others see their footsteps. Those who do not follow God are stringent and extremely careful for the dictate that were not commandments of God, but of man. Or even worse so, make commandments of man as if they were of God.

Those who follow God, follow Gods commandments.

There are so many examples of this, may God guide us:

Money & Profiteering

1.You must not lend him your money at interest and you must not sell him food for profit. (Leviticus 25:37)

Days & Time

2.God called the light “day” and the darkness “night.” There was evening, and there was morning, marking the first day. (Genesis 1:5)

Truth & Faithfulness

3.But you will be able to counter the advice of Ahithophel if you go back to the city and say to Absalom, “I will be your servant, O king! Previously I was your father’s servant, and now I will be your servant.”(2 Samuel 15:34)

Solid Belief & Trust

4.You will also know that your children will be numerous,

and your descendants like the grass of the earth.(Job 5:25)

Zionism & Anti-Zionism

5.May all who hate Zion be humiliated and turned back!(Psalm 129:5)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

להיות מוסריים, הכי מוסריים

מה זה מוסרי? האם מוסריות הוא אבסולוטי או יחסי? איך מודדים מוסריות? האם יש כנה מידה שונה במוסריותו של אדם לפי חינוכו, סביבתו או הערכים שבו גדל עליהם.

מה הקשר בן עם ישראל ומוסריות?

האם לעם ישראל יש דרישה וצפייה בענייני מוסר שונה לאחרים? ואם כן למה?

כשאנחנו שומעים על מוסריות, מה עולה לנו ראשונה בראש? האם זה אותו דבר אחרי שחושבים ומתבוננים עליו מכל הצדדים?

האם אנחנו באמת ובתמים מוכנים לעיין על ענין ומעשה מכל הצעדים, או יש לנו העדפה מוכנה מראש? מה היא העדפה הזאת ומאיפה זה בא?

האם העדפה (מה שנוח לנו) באמת מוסרי? האם אנחנו מוכנים לבחון אותו בצורה מדוקדקת ומדעית?

האם בחינה מדעית באמת בדיקה מקיפה די, או גם שם הוא מבוססת על העדפות ודברים שאנחנו מסתמכים אליהם כאבני יסוד גם שלא בחנו אותם?

מה היא אמת? האם היא אבסולוטי, סובייקטיבי או אובייקטיבי? האם כך גם האמת המוסרי?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בריונות בתור שירות

אחרי שביצעתי קניה באינטרנט וחשתי שירות אפסי, ולכן כתבתי על כך בדף שלי בפייסבוק. קיבלתי המכתב הבא מהחברה.

הנושא : הסרת תוכן פוגעני הוצאת דיבה – לשון הרע והטעיית צרכנים.

בימים האחרונים נדהמנו לגלות , כי כאשר גולשים מקישים באתר של פייסבוק את המילים mycompany.com

רשמת שאתרנו ״ הינו אתר הונאה , חברת קש , כרטיס אשראי יודעים לקחת בקלות אבל סחורה … תחפש אותם ״

אז למען הסר ספק יש עדכונים … הם לא חברה קש. אבל הם חברה שמבינה בבריונות יותר משירות.

Posted in Uncategorized | Leave a comment