להיות מוסריים, הכי מוסריים

מה זה מוסרי? האם מוסריות הוא אבסולוטי או יחסי? איך מודדים מוסריות? האם יש כנה מידה שונה במוסריותו של אדם לפי חינוכו, סביבתו או הערכים שבו גדל עליהם.

מה הקשר בן עם ישראל ומוסריות?

האם לעם ישראל יש דרישה וצפייה בענייני מוסר שונה לאחרים? ואם כן למה?

כשאנחנו שומעים על מוסריות, מה עולה לנו ראשונה בראש? האם זה אותו דבר אחרי שחושבים ומתבוננים עליו מכל הצדדים?

האם אנחנו באמת ובתמים מוכנים לעיין על ענין ומעשה מכל הצעדים, או יש לנו העדפה מוכנה מראש? מה היא העדפה הזאת ומאיפה זה בא?

האם העדפה (מה שנוח לנו) באמת מוסרי? האם אנחנו מוכנים לבחון אותו בצורה מדוקדקת ומדעית?

האם בחינה מדעית באמת בדיקה מקיפה די, או גם שם הוא מבוססת על העדפות ודברים שאנחנו מסתמכים אליהם כאבני יסוד גם שלא בחנו אותם?

מה היא אמת? האם היא אבסולוטי, סובייקטיבי או אובייקטיבי? האם כך גם האמת המוסרי?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בריונות בתור שירות

אחרי שביצעתי קניה באינטרנט וחשתי שירות אפסי, ולכן כתבתי על כך בדף שלי בפייסבוק. קיבלתי המכתב הבא מהחברה.

הנושא : הסרת תוכן פוגעני הוצאת דיבה – לשון הרע והטעיית צרכנים.

בימים האחרונים נדהמנו לגלות , כי כאשר גולשים מקישים באתר של פייסבוק את המילים mycompany.com

רשמת שאתרנו ״ הינו אתר הונאה , חברת קש , כרטיס אשראי יודעים לקחת בקלות אבל סחורה … תחפש אותם ״

אז למען הסר ספק יש עדכונים … הם לא חברה קש. אבל הם חברה שמבינה בבריונות יותר משירות.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

המידה כנגד מידה a tit for tat

ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר למען בחקתי ילכו ואתמשפטי ישמרו ועשו אתם והיולי לעם ואני אהיה להם לאלהים ואללב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה וישאו הכרובים אתכנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהיישראל עליהם מלמעלה ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד עלההר אשר מקדם לעיר ורוח נשאתני ותביאני כשדימה אלהגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי ואדבר אלהגולה את כלדברי יהוה אשר הראני (יחזקאל פרק יא פסוקים יט-כה)

I will give them one heart and I will put a new spirit within them; I will remove the hearts of stone from their bodies and I will give them tender hearts, so that they may follow my statutes and observe my regulations and carry them out. Then they will be my people, and I will be their God. But those whose hearts are devoted to detestable things and abominations, I hereby repay them for what they have done, says the sovereign LORD.

Then the cherubim spread their wings with their wheels alongside them while the glory of the God of Israel hovered above them. The glory of the LORD rose up from within the city and stopped over the mountain east of it. Then a wind lifted me up and carried me to the exiles in Babylonia, in the vision given to me by the Spirit of God.

Then the vision I had seen went up from me. So I told the exiles everything the LORD had shown me.) Ezekiel 11:19-25(

המידה כנגד מידה.

אלוהים נותן הטוב (לב בשר ורוח חדשה) ולוקח הרע (לב האבן שקוציהם ותועבת לבם) ואילו שלא מוכנים לקבל הטוב, מה יהיה אליהם ?

כמה שלא נתפלל להתגלות טוב אלוהים, זה לא יעזור לאי מוכנות של העולם לקבלו.

דרכם בראשם, יש דין ודין, הכול מדוד ומדויק. כי הטוב חייבת להתגלות.

A tit for tat.

God gives good (tender hearts and new spirit) and takes the bad (hearts of stone, detestable things and abominations) those who arent willing to accept what will be with them ?

How much one prays for God’s goodness to emerge, it will not help non-readiness of the world to accept it.

I hereby repay them, there is a judgement and a judge, all is measured and precise. That the good shall be revealed.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A call for annexation of all freed/occupied/captured territories in Israel

Hope and not despair is that answer. The question of hope for what?

Those who call for autonomy of the Arab population in Israel, imagine that this will help the populations self-pride and better their livelihood.

I believe otherwise. The links following show that my belief has a serious base when we look at suicide rate of the Arab population in Israel and those in the autonomous areas.

I call for annexation of all freed/occupied/captured territories in Israel.

I also call that Arab population should not be allowed political self-determination.

The basic proof for this is as seen the political parties which the greater majority of the Arab population vote for, do not look for the good of the population that they represent.

The people of Israel have been tested time and again and proven that they do not look cast aside the need of those who live within us and are foreign to us.

Johnny Mandel Suicide is painless with lyrics – YouTube

Hopelessness: A Dangerous Suicide Warning Sign

Suicide warning signs

· Feeling hopeless.

· Feeling helpless.

· Feeling strong anger or rage.

· Feeling trapped — like there is no way out of a situation.

Police: Suicide rates rose alarmingly in the West Bank in 2014

Suicide rates on rise in Gaza

Suicide rates in Palestine highest ever

Are Palestinian teens committing ‘suicide by soldier’?

Israeli suicide rate declines

Arabs commit suicide at a lower rate than Jewish Israelis.

Suicide in Israel on decline – health ministry report 2016

Completed suicide and suicide attempts in the Arab population in Israel

Posted in Uncategorized | Leave a comment

החיבור

החיבור שלי עם הדת נשברה,

הוא לא נשבר רק אצלי מבפנים, גם אחרים רואים אותו.

נפתח לי חלון/ראייה לאמת. למה שבאמת אילו להולכים אחרי הדת רוצים/חושבים/עושים. והוא לא יפה, בלשון המעטה.

קיבלתי התחושה שמקומי בעולם, לא סתם.

והאמת שהתגלה לידי בא ממקור טהור ולמטרה.

איך אחל להתנגד לסביבה, חינוך ומורשת המבוססת היטב?

איך אעמוד נגד השולטים במשפחתי וסביבתי, שנראה שמעדיפים המוות שבשקר שהם מצויים בו?

כל דבר שהיה קודש בעבר ביטלתי. בטוח אני רק בעצמי. חכמתי ודעתי מלך. הלב והרגש שלי מלכה.

האם אני יותר טוב מאילו שלא נפתח להם חלון/ראייה לאמת? איך אצליח לא להיות עבורם מכשול לדרך המוביל לחיי האמת ולא חיי השקר?

האם אני מוכן למסור את עצמי למען מה שנכון? ולהבין שלא די ה"לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" שזה רק הצעדים הראשונים, ושיש עוד עד שיתגלה "כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה".

כשאני יבין ויקלוט היטב שאנושיות כושלת מוגבלת ומכשול כשלעצמה. ורק רוח אלוהים מסוגל לעלות ולהתגבר על כל ובאמת להצליח.

ורוחו כשמתגלה, למענו העולם קיים.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

מה בכל החגיגה הזאת מהתורה או תנ”ך ?

זה משכתוב ולא כל הסיפורים שמספרים לכם.

השאלות הבאות הם

· מה אלוהים רצה שנעשה אז שנתן לנו את ברית סיני?

· מה אלוהים רוצה שנעשה עכשיו בזמן גאולת ישראל?

1. יום ראשון לחודש השביעי (המכונה ראש השנה)

א. תורה

i. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ. כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַ-ה’. (ויקרא פרק כ"ג פסוקים כ"ג-כ"ה)

ii. וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם. וַעֲשִׂיתֶם עֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ. (במדבר פרק כ"ט פסוקים א’-ו’)

ב. נ"ך

iii. תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שׁוֹפָר, בַּכֵּסֶה לְיוֹם חַגֵּנוּ (תהלים, פרק פ"א, פסוק ד’)

2. הריגת גדליה בן אחיקם (המכונה צום גדליה)

א. נ"ך

i. וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בָּא יִשְׁמָעֵאל בֶּן נְתַנְיָה בֶן אֱלִישָׁמָע מִזֶּרַע הַמְּלוּכָה וְרַבֵּי הַמֶּלֶךְ וַעֲשָׂרָה אֲנָשִׁים אִתּוֹ אֶל גְּדַלְיָהוּ בֶן אֲחִיקָם הַמִּצְפָּתָה וַיֹּאכְלוּ שָׁם לֶחֶם יַחְדָּו בַּמִּצְפָּה. וַיָּקָם יִשְׁמָעֵאל בֶּן נְתַנְיָה וַעֲשֶׂרֶת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ אִתּוֹ וַיַּכּוּ אֶת גְּדַלְיָהוּ בֶן אֲחִיקָם בֶּן שָׁפָן בַּחֶרֶב וַיָּמֶת אֹתוֹ אֲשֶׁר הִפְקִיד מֶלֶךְ בָּבֶל בָּאָרֶץ. (ירמיהו פרק מא פסוקים א-ב)

ii. אֱמֹר אֶל כָּל עַם הָאָרֶץ וְאֶל הַכֹּהֲנִים לֵאמֹר כִּי צַמְתֶּם וְסָפוֹד בַּחֲמִישִׁי וּבַשְּׁבִיעִי וְזֶה שִׁבְעִים שָׁנָה הֲצוֹם צַמְתֻּנִי אָנִי. (זכריה פרק ז’ פסוק ה)

iii. כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם אֱהָבוּ. (זכריה פרק ח’ פסוק י"ט)

3. עשרה הימים הראשונים לחודש השביעי (המכונה עשרת ימי תשובה)

4. חנוכת בית המקדש שלמה

א. נ"ך

i. וַיִּקָּהֲלוּ אֶל־הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל בְּיֶרַח הָאֵתָנִים בֶּחָג הוּא הַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי׃ (מלאכים א’ פרק ח’ פסוק ב)

ii. וַיַּעַשׂ שְׁלֹמֹה בָעֵת־הַהִיא אֶת־הֶחָג וְכָל־יִשְׂרָאֵל עִמּוֹ קָהָל גָּדוֹל מִלְּבוֹא חֲמָת עַד־נַחַל מִצְרַיִם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵינוּ שִׁבְעַת יָמִים וְשִׁבְעַת יָמִים אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם׃ בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי שִׁלַּח אֶת־הָעָם וַיְבָרֲכוּ אֶת־הַמֶּלֶךְ וַיֵּלְכוּ לְאָהֳלֵיהֶם שְׂמֵחִים וְטוֹבֵי לֵב עַל כָּל־הַטּוֹבָה אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה לְדָוִד עַבְדּוֹ וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ׃ (מלאכים א’ פרק ח’ פסוקים סה-סו)

5. יום כיפור

א. תורה

i. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא. מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוָה. וְכָל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה כִּי יוֹם כִּפֻּרִים הוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם… (ויקרא פרק כג פסוקים כו-לב)

ii. וּבֶעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם כָּל מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ. וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה לַיהוָה רֵיחַ נִיחֹחַ פַּר בֶּן בָּקָר אֶחָד אַיִל אֶחָד כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם יִהְיוּ לָכֶם… (במדבר פרק כט פסוקים ז-יא)

iii. וְנָתַן אַהֲרֹן עַל שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גֹּרָלוֹת, גּוֹרָל אֶחָד לַיהוָה וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל… וְהָיְתָה זֹּאת לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִכָּל חַטֹּאתָם, אַחַת בַּשָּׁנָה וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה. (מתוך ויקרא פרק טז)

6. חג סוכות או חג האסיף

א. תורה

i. אַךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאָסְפְּכֶם אֶת תְּבוּאַת הָאָרֶץ תָּחֹגּוּ אֶת חַג ה’ שִׁבְעַת יָמִים בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן שַׁבָּתוֹן וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי שַׁבָּתוֹן. וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים. וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ חַג לַ-ה’ שִׁבְעַת יָמִים בַּשָּׁנָה חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי תָּחֹגּוּ אֹתוֹ. בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת. לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה’ אֱלֹהֵיכֶם. (ויקרא פרק כ"ג פסוקים ל"ט-מ"ג)

ii. וְחַג הָאָסִף בְּצֵאת הַשָּׁנָה בְּאָסְפְּךָ אֶת מַעֲשֶׂיךָ מִן הַשָּׂדֶה (שמות, פרק כ"ג, פסוק ט"ז)

iii. חַג הַסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה לְךָ שִׁבְעַת יָמִים בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ (דברים, פרק ט"ז, פסוק י"ג)

ב. נ"ך

i. וּבַיּוֹם הַשֵּׁנִי נֶאֶסְפוּ רָאשֵׁי הָאָבוֹת לְכָל הָעָם הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם אֶל עֶזְרָא הַסֹּפֵר וּלְהַשְׂכִּיל אֶל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה. וַיִּמְצְאוּ כָּתוּב בַּתּוֹרָה אֲשֶׁר צִוָּה ה’ בְּיַד מֹשֶׁה אֲשֶׁר יֵשְׁבוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בַּסֻּכּוֹת בֶּחָג בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי. וַאֲשֶׁר יַשְׁמִיעוּ וְיַעֲבִירוּ קוֹל בְּכָל עָרֵיהֶם וּבִירוּשָׁלִַם לֵאמֹר צְאוּ הָהָר וְהָבִיאוּ עֲלֵי זַיִת וַעֲלֵי עֵץ שֶׁמֶן וַעֲלֵי הֲדַס וַעֲלֵי תְמָרִים וַעֲלֵי עֵץ עָבֹת לַעֲשׂת סֻכֹּת כַּכָּתוּב. וַיֵּצְאוּ הָעָם וַיָּבִיאוּ וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם סֻכּוֹת אִישׁ עַל גַּגּוֹ וּבְחַצְרֹתֵיהֶם וּבְחַצְרוֹת בֵּית הָאֱלֹהִים וּבִרְחוֹב שַׁעַר הַמַּיִם וּבִרְחוֹב שַׁעַר אֶפְרָיִם. וַיַּעֲשׂוּ כָל הַקָּהָל הַשָּׁבִים מִן הַשְּׁבִי סֻכּוֹת וַיֵּשְׁבוּ בַסֻּכּוֹת כִּי לֹא עָשׂוּ מִימֵי יֵשׁוּעַ בִּן נוּן כֵּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַהוּא וַתְּהִי שִׂמְחָה גְּדוֹלָה מְאֹד. וַיִּקְרָא בְּסֵפֶר תּוֹרַת הָאֱלֹהִים יוֹם בְּיוֹם מִן הַיּוֹם הָרִאשׁוֹן עַד הַיּוֹם הָאַחֲרוֹן וַיַּעֲשׂוּ חָג שִׁבְעַת יָמִים וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת כַּמִּשְׁפָּט.)נחמיה, פרק ח’, פסוק י"ג(

ii. וְהָיָה כָּל הַנּוֹתָר מִכָּל הַגּוֹיִם הַבָּאִים עַל יְרוּשָׁלָ‍ִם וְעָלוּ מִדֵּי שָׁנָה בְשָׁנָה לְהִשְׁתַּחֲו‍ֹת לְמֶלֶךְ ה’ צְבָאוֹת וְלָחֹג אֶת חַג הַסֻּכּוֹת. וְהָיָה אֲשֶׁר לֹא יַעֲלֶה מֵאֵת מִשְׁפְּחוֹת הָאָרֶץ אֶל יְרוּשָׁלַ‍ִם לְהִשְׁתַּחֲו‍ֹת לְמֶלֶךְ ה’ צְבָאוֹת וְלֹא עֲלֵיהֶם יִהְיֶה הַגָּשֶׁם. וְאִם מִשְׁפַּחַת מִצְרַיִם לֹא תַעֲלֶה וְלֹא בָאָה וְלֹא עֲלֵיהֶם תִּהְיֶה הַמַּגֵּפָה אֲשֶׁר יִגֹּף ה’ אֶת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יַעֲלוּ לָחֹג אֶת חַג הַסֻּכּוֹת. זֹאת תִּהְיֶה חַטַּאת מִצְרָיִם וְחַטַּאת כָּל הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יַעֲלוּ לָחֹג אֶת חַג הַסֻּכּוֹת. (זכריה פרק י"ד)

7. שמיני עצרת (המכונה שמחת תורה)

א. תורה

i. וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ, וְחַגֹּתֶם חַג לַה’ שִבְעַת יָמִים" (במדבר, פרק כט פסוק יב.).

ii. בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי – עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם, כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ. וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַה’ פַּר אֶחָד, אַיִל אֶחָד, כְּבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה שִׁבְעָה, תְּמִימִם. מִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם, לַפָּר לָאַיִל וְלַכְּבָשִׂים בְּמִסְפָּרָם – כַּמִּשְׁפָּט. וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד, מִלְּבַד עֹלַת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ. (במדבר, פרק כט פס’ לה-לח)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

נכבש או כבוש captured or pickled

מה היחס הנכונה שעלינו להתייחס להתיישבותי בארץ ישראל? האם יש הבדל בן התיישבות באזורים שנכבשו או נספו או שוחררו או צורפו, בזמן או בדרך כזה או אחרת ?

האם אחזינו בארץ ישראל היא כדוגמת: שנים אוחזין בטלית… זה אומר כלה שלי וזה אומר כלה שלי… ויחלקו ? או כדוגמת כל דאלים גבר ? שהאמת נעדרת ואנשים מחפשים בחכמתם הצדק.

האם אין אמת ברורה פה? האמת האלוהי? האם אין לאלוהי ישראל מה לאומר ולדרוש לא רק לעם ישראל אלא לעולם כולו לא רק עבור ישראל, אלא עבור כל בניו, אומות העולם?

אלוהים נתן כל העמים מקום וארץ עבורו.

באו החמדנים וראו שהדשה של הזולת ירוק יותר ופלשו.

באו אילו היה להם בצורת או שיטפון וכד’ ולא נכנעו לאלוהים ולא לקחו מקום של גרים ואורחים בארצות השכנות.

באו שליטים … ורצו שהשליטה תהיה בלעדי שלהם.

ארץ ישראל וכמו כן כל העולם של אלוהים, הוא מחלק אותו לעמי העולם.

האימפריאליזם של אתמול (ועדיין) רוצים לשפוט את עם ישראל שהוא חוזר למקומו הטבעי.

האם צפון אירלנד יחזור לקלטים איריים? לדוגמא.

האם בצפון אמריקה יוכר בעלות ראשוני לשבטים המקומיים (המכונה האינדיאנים)? לדוגמא.

הלחימה מתחילה באמת, שאיננו נגמרת בגבולות הארץ אלא שייכת לצדק ומשפט האלוהי המתאימה לכל העולם כולו.

וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך.

החזרת עם ישראל אחרי אלפיים שנות גלות לארצו הטבעית, איננו רק עבור ישראל אלא חלק מגאולת העולם לכל עמי העולם.

Posted in Uncategorized | Leave a comment