לכל בעלי אג’נדה

אל-תגעו במשיחי; ולנביאי, אל-תרעו.

יש תוכנית אלוהי. זה התוכנית שלו ולא שלכם.

תוכניתו מופיע הרבה בתנ"ך ובפרט בתהילים פרק קה.

האג’נדה שלכם הוא שלכם בלבד ולא שלו.

א הודו ליהוה, קראו בשמו; הודיעו בעמים, עלילותיו.

ב שירו-לו, זמרו-לו; שיחו, בכל-נפלאותיו.

ג התהללו, בשם קדשו; ישמח, לב מבקשי יהוה.

ד דרשו יהוה ועזו; בקשו פניו תמיד.

ה זכרו–נפלאותיו אשר-עשה; מפתיו, ומשפטי-פיו.

ו זרע, אברהם עבדו: בני יעקב בחיריו.

ז הוא, יהוה אלהינו; בכל-הארץ, משפטיו.

ח זכר לעולם בריתו; דבר צוה, לאלף דור.

ט אשר כרת, את-אברהם; ושבועתו לישחק.

י ויעמידה ליעקב לחק; לישראל, ברית עולם.

יא לאמר–לך, אתן את-ארץ-כנען: חבל, נחלתכם.

יב בהיותם, מתי מספר; כמעט, וגרים בה.

יג ויתהלכו, מגוי אל-גוי; מממלכה, אל-עם אחר.

יד לא-הניח אדם לעשקם; ויוכח עליהם מלכים.

טו אל-תגעו במשיחי; ולנביאי, אל-תרעו.

טז ויקרא רעב, על-הארץ; כל-מטה-לחם שבר.

יז שלח לפניהם איש; לעבד, נמכר יוסף.

יח ענו בכבל רגליו (רגלו); ברזל, באה נפשו.

יט עד-עת בא-דברו– אמרת יהוה צרפתהו.

כ שלח מלך, ויתירהו; משל עמים, ויפתחהו.

כא שמו אדון לביתו; ומשל, בכל-קנינו.

כב לאסר שריו בנפשו; וזקניו יחכם.

כג ויבא ישראל מצרים; ויעקב, גר בארץ-חם.

כד ויפר את-עמו מאד; ויעצמהו, מצריו.

כה הפך לבם, לשנא עמו; להתנכל, בעבדיו.

כו שלח, משה עבדו; אהרן, אשר בחר-בו.

כז שמו-בם, דברי אתותיו; ומפתים, בארץ חם.

כח שלח חשך, ויחשך; ולא-מרו, את-דבריו (דברו).

כט הפך את-מימיהם לדם; וימת, את-דגתם.

ל שרץ ארצם צפרדעים; בחדרי, מלכיהם.

לא אמר, ויבא ערב; כנים, בכל-גבולם.

לב נתן גשמיהם ברד; אש להבות בארצם.

לג ויך גפנם, ותאנתם; וישבר, עץ גבולם.

לד אמר, ויבא ארבה; וילק, ואין מספר.

לה ויאכל כל-עשב בארצם; ויאכל, פרי אדמתם.

לו ויך כל-בכור בארצם; ראשית, לכל-אונם.

לז ויוציאם, בכסף וזהב; ואין בשבטיו כושל.

לח שמח מצרים בצאתם: כי-נפל פחדם עליהם.

לט פרש ענן למסך; ואש, להאיר לילה.

מ שאל, ויבא שלו; ולחם שמים, ישביעם.

מא פתח צור, ויזובו מים; הלכו, בציות נהר.

מב כי-זכר, את-דבר קדשו; את-אברהם עבדו.

מג ויוצא עמו בששון; ברנה, את-בחיריו.

מד ויתן להם, ארצות גוים; ועמל לאמים יירשו.

מה בעבור, ישמרו חקיו– ותורתיו ינצרו;

הללו-יה.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

שלושה דברים מוציאים אדם מן העולם תפילה סגולה ורפואה

במקום לבוא לפני אלוהים בתמימות ובפשטות בורחים.

  • תפילות כל מני נוסחים כאחרים כתבו, גם אם הכוונות הטובות ביותר, גם אילו שאתה כתבתה בעבר, שלשום, אתמול או הבוקר. הם תפילות שעלו עובש וכבר לא טריים מהלב.
  • סגולות והייתם לי סגולה מכל העמים. וזהו.
  • רפואות העיקר הבריאות, האומנם ? הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם. רפואות אני עשיתי אני יהוה אלהיך.

ההשתדלות באמונה. והמעשה בפשטות, רגיעה ומנוחה.

והעוון בעשייה מרובה, כי כל המרבה מפסיד.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Those who follow God

Know my son, that those who follow God, and those who do not, tend to leave a trail to help others see their footsteps.

Those who do not follow God are stringent and extremely careful for they dictate commandments of man, not God. Or even worse so, make commandments of man as if they were of God.

Those who follow God, follow Gods commandments.

There are so many examples of this, may God guide us:

Money & Profiteering

1.You must not lend him your money at interest and you must not sell him food for profit. (Leviticus 25:37)

Days & Time

2.God called the light “day” and the darkness “night.” There was evening, and there was morning, marking the first day. (Genesis 1:5)

Truth & Faithfulness

3.But you will be able to counter the advice of Ahithophel if you go back to the city and say to Absalom, “I will be your servant, O king! Previously I was your father’s servant, and now I will be your servant.”(2 Samuel 15:34)

Solid Belief & Trust

4.You will also know that your children will be numerous,

and your descendants like the grass of the earth.(Job 5:25)

Zionism & Anti-Zionism

5.May all who hate Zion be humiliated and turned back!(Psalm 129:5)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

להיות מוסריים, הכי מוסריים

מה זה מוסרי? האם מוסריות הוא אבסולוטי או יחסי? איך מודדים מוסריות? האם יש כנה מידה שונה במוסריותו של אדם לפי חינוכו, סביבתו או הערכים שבו גדל עליהם.

מה הקשר בן עם ישראל ומוסריות?

האם לעם ישראל יש דרישה וצפייה בענייני מוסר שונה לאחרים? ואם כן למה?

כשאנחנו שומעים על מוסריות, מה עולה לנו ראשונה בראש? האם זה אותו דבר אחרי שחושבים ומתבוננים עליו מכל הצדדים?

האם אנחנו באמת ובתמים מוכנים לעיין על ענין ומעשה מכל הצעדים, או יש לנו העדפה מוכנה מראש? מה היא העדפה הזאת ומאיפה זה בא?

האם העדפה (מה שנוח לנו) באמת מוסרי? האם אנחנו מוכנים לבחון אותו בצורה מדוקדקת ומדעית?

האם בחינה מדעית באמת בדיקה מקיפה די, או גם שם הוא מבוססת על העדפות ודברים שאנחנו מסתמכים אליהם כאבני יסוד גם שלא בחנו אותם?

מה היא אמת? האם היא אבסולוטי, סובייקטיבי או אובייקטיבי? האם כך גם האמת המוסרי?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בריונות בתור שירות

אחרי שביצעתי קניה באינטרנט וחשתי שירות אפסי, ולכן כתבתי על כך בדף שלי בפייסבוק. קיבלתי המכתב הבא מהחברה.

הנושא : הסרת תוכן פוגעני הוצאת דיבה – לשון הרע והטעיית צרכנים.

בימים האחרונים נדהמנו לגלות , כי כאשר גולשים מקישים באתר של פייסבוק את המילים mycompany.com

רשמת שאתרנו ״ הינו אתר הונאה , חברת קש , כרטיס אשראי יודעים לקחת בקלות אבל סחורה … תחפש אותם ״

אז למען הסר ספק יש עדכונים … הם לא חברה קש. אבל הם חברה שמבינה בבריונות יותר משירות.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

המידה כנגד מידה a tit for tat

ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר למען בחקתי ילכו ואתמשפטי ישמרו ועשו אתם והיולי לעם ואני אהיה להם לאלהים ואללב שקוציהם ותועבותיהם לבם הלך דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה וישאו הכרובים אתכנפיהם והאופנים לעמתם וכבוד אלהיישראל עליהם מלמעלה ויעל כבוד יהוה מעל תוך העיר ויעמד עלההר אשר מקדם לעיר ורוח נשאתני ותביאני כשדימה אלהגולה במראה ברוח אלהים ויעל מעלי המראה אשר ראיתי ואדבר אלהגולה את כלדברי יהוה אשר הראני (יחזקאל פרק יא פסוקים יט-כה)

I will give them one heart and I will put a new spirit within them; I will remove the hearts of stone from their bodies and I will give them tender hearts, so that they may follow my statutes and observe my regulations and carry them out. Then they will be my people, and I will be their God. But those whose hearts are devoted to detestable things and abominations, I hereby repay them for what they have done, says the sovereign LORD.

Then the cherubim spread their wings with their wheels alongside them while the glory of the God of Israel hovered above them. The glory of the LORD rose up from within the city and stopped over the mountain east of it. Then a wind lifted me up and carried me to the exiles in Babylonia, in the vision given to me by the Spirit of God.

Then the vision I had seen went up from me. So I told the exiles everything the LORD had shown me.) Ezekiel 11:19-25(

המידה כנגד מידה.

אלוהים נותן הטוב (לב בשר ורוח חדשה) ולוקח הרע (לב האבן שקוציהם ותועבת לבם) ואילו שלא מוכנים לקבל הטוב, מה יהיה אליהם ?

כמה שלא נתפלל להתגלות טוב אלוהים, זה לא יעזור לאי מוכנות של העולם לקבלו.

דרכם בראשם, יש דין ודין, הכול מדוד ומדויק. כי הטוב חייבת להתגלות.

A tit for tat.

God gives good (tender hearts and new spirit) and takes the bad (hearts of stone, detestable things and abominations) those who arent willing to accept what will be with them ?

How much one prays for God’s goodness to emerge, it will not help non-readiness of the world to accept it.

I hereby repay them, there is a judgement and a judge, all is measured and precise. That the good shall be revealed.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A call for annexation of all freed/occupied/captured territories in Israel

Hope and not despair is that answer. The question of hope for what?

Those who call for autonomy of the Arab population in Israel, imagine that this will help the populations self-pride and better their livelihood.

I believe otherwise. The links following show that my belief has a serious base when we look at suicide rate of the Arab population in Israel and those in the autonomous areas.

I call for annexation of all freed/occupied/captured territories in Israel.

I also call that Arab population should not be allowed political self-determination.

The basic proof for this is as seen the political parties which the greater majority of the Arab population vote for, do not look for the good of the population that they represent.

The people of Israel have been tested time and again and proven that they do not look cast aside the need of those who live within us and are foreign to us.

Johnny Mandel Suicide is painless with lyrics – YouTube

Hopelessness: A Dangerous Suicide Warning Sign

Suicide warning signs

· Feeling hopeless.

· Feeling helpless.

· Feeling strong anger or rage.

· Feeling trapped — like there is no way out of a situation.

Police: Suicide rates rose alarmingly in the West Bank in 2014

Suicide rates on rise in Gaza

Suicide rates in Palestine highest ever

Are Palestinian teens committing ‘suicide by soldier’?

Israeli suicide rate declines

Arabs commit suicide at a lower rate than Jewish Israelis.

Suicide in Israel on decline – health ministry report 2016

Completed suicide and suicide attempts in the Arab population in Israel

Posted in Uncategorized | Leave a comment