Monthly Archives: August 2017

מיליארד סינים בטח לא טועים

בעולם של פרסום לחץ ציבורי ותחושות שידיעתך לא רצויים פה (בלשון המטאה) אני מעלה השאלה ותעייה שהאומנם מה שאני מאמין אכן נכון. נראה לי הדבר הנכון ביותר לעשות היא לשפוך האמונות ודיעות, הרגלים ויסודות מהשולחן ונשתדל שהכל יהיה נקי ופנוי. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

כי אנשים אחים אנחנו

כי אנשים אחים אנחנו, אז מה? זה עושה אותנו חברים, ידידים או אוהבים? וכי אחים מספיק למשהו בחיים? הרי קין והבל היו אחים, וגם יצחק וישמאל, יעקב ועשו. האחווה של אחים עזר? וגם לבני יעקב שבטי-יה, האחווה שם לא היה … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

איש הלכה או אדם אלוהי

לפי ההלכה הרבניהלכה היא שאסור לגבר ללבוש בגד אישה.הלכה היא שאסור לאכול חזיר. להסתובב ערום, בעייתי אבל לא מפורש. לאכול בשר אדם, בעייתי אבל לא מפורש. סאנריו 1. אתה במלון יצאת מהמקלחת והחדר עולה באש ולפניך שמלת אישתך שכבר יצאה. … Continue reading

Posted in Uncategorized | 4 Comments