נכבש או כבוש captured or pickled

מה היחס הנכונה שעלינו להתייחס להתיישבותי בארץ ישראל? האם יש הבדל בן התיישבות באזורים שנכבשו או נספו או שוחררו או צורפו, בזמן או בדרך כזה או אחרת ?

האם אחזינו בארץ ישראל היא כדוגמת: שנים אוחזין בטלית… זה אומר כלה שלי וזה אומר כלה שלי… ויחלקו ? או כדוגמת כל דאלים גבר ? שהאמת נעדרת ואנשים מחפשים בחכמתם הצדק.

האם אין אמת ברורה פה? האמת האלוהי? האם אין לאלוהי ישראל מה לאומר ולדרוש לא רק לעם ישראל אלא לעולם כולו לא רק עבור ישראל, אלא עבור כל בניו, אומות העולם?

אלוהים נתן כל העמים מקום וארץ עבורו.

באו החמדנים וראו שהדשה של הזולת ירוק יותר ופלשו.

באו אילו היה להם בצורת או שיטפון וכד’ ולא נכנעו לאלוהים ולא לקחו מקום של גרים ואורחים בארצות השכנות.

באו שליטים … ורצו שהשליטה תהיה בלעדי שלהם.

ארץ ישראל וכמו כן כל העולם של אלוהים, הוא מחלק אותו לעמי העולם.

האימפריאליזם של אתמול (ועדיין) רוצים לשפוט את עם ישראל שהוא חוזר למקומו הטבעי.

האם צפון אירלנד יחזור לקלטים איריים? לדוגמא.

האם בצפון אמריקה יוכר בעלות ראשוני לשבטים המקומיים (המכונה האינדיאנים)? לדוגמא.

הלחימה מתחילה באמת, שאיננו נגמרת בגבולות הארץ אלא שייכת לצדק ומשפט האלוהי המתאימה לכל העולם כולו.

וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך.

החזרת עם ישראל אחרי אלפיים שנות גלות לארצו הטבעית, איננו רק עבור ישראל אלא חלק מגאולת העולם לכל עמי העולם.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s