זמן איכות

רציתי לכתוב על הנושא, אבל אחרי חיפוש קל מצאתי מאמר שדי מסכם אותו.
זמן איכות משפחתי
ובכל זאת מן הנכון להוסיף מה שחסר במאמר, זמן איכות עם אלוהים.
זמן שאני שם כל מהווי לצעד וכולי מרוכז באלוהים והקשר איתו. כולי מחפש ההויה הפרודקטיבי שיש בקשר הזה. חיפוש שלא קשור למה שאני יכול למלאה את אנושיות שלי, אלה בעיסוקי בעצם הקשר.
כי כמו אשתי וילדי והורי, אלוהים לא פחות חשוב בחיי. ומקום לזמן איכות איתו חייבת להיות בראש סדר היום יומי בחיי.
אחרת בשביל מה אני כן?

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.