הזמן לבנות בית לאלוהים

בית מאבני נשמות טהורות. מנשמות נקיות. הרבה עץ למדורה שיזקק הנשמה וישרף האנושיות המלוכלכת וישאר רק החלק הטהור ונקי ונבנה ביחד מקום ליהוה אלוהים צבאות בעולם. ללא האיגו המכואר, האנושי והרקוב מיסודו.

תבנה מכונך כבתחילה, לפני חטא הקדמון . ושמלכותך יהיה בכל העולם.

ואם יש דברים יפים וטובים שקיבלנו מהאומות בהיותינו בגלות, אותם נשמש כקישות למקדשך.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s