בנים אתם ליהוה אלהיכם Children you are to God

The way of truth and justice demands the ability for complete transparency.
Don’t fear the truth. Never hid from auditing. Never run away from critique.
For the acceptance of critique and of truth is the course to God, while the way of hiding, lying and cheating is the way away from God.

Patriotism can be biased and lying, but such patriotism does not bring the people of Israel closer to God.

הדרך של אמת וצדק דורשת את היכולת לשקיפות מלאה.
אל תפחדו מהאמת. מעולם לא הסתיר מביקורת. אף פעם לא ברח מביקורת.
לקבלת ביקורת ואמת הוא כמובן לאלוהים, ואילו הדרך של הסתרה, שקר ורמאות היא הדרך מאלוהים.

פטריוטיות יכולה להיות מוטה ומשקרת, אבל פטריוטיות כזו לא תביא את עם ישראל קרובה יותר לאלוהים.

Listen closely to what I am about to say. Hear me out.
I have prepared my case; I will be proved innocent.
Who can argue with me over this? And if you prove me wrong, I will remain silent and die.
(Job 13 17-19)

שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם
הנה־נא ערכתי משפט ידעתי כי־אני אצדק
מי־הוא יריב עמדי כי־עתה אחריש ואגוע

(איוב יג יז-יט)

Fear not Israel, you are Gods’ loved children, for a reason.
אל תירא ישראל, אתם הבנים האהובים של אלוהים, ולא סתם.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s