אנחנו רוצים להנות מכל העולמות

גם עולם הזה וגם עולם הבא. אנחנו לא מוכנים לדלג על הנאה בעולם וגם מדמינים לעצמינו דביקות אלוהים.

Isn’t this Godly?

ביטוי לדבר הנאה כאילו הוא נחת על יד רגלינו ישר מגן עדן. ואולי כן, האם ראשינו בזה שהביא אותו מגן עדן אלינו או בחפץ או בהנאה שלנו? ואין גם וגם. האם אני מוכן לותר על זה או אני עכשיו פשוט חייב אותו, לא יכול לחיות בלעדיו?

כי רק אלוהים ודביקות בו “חייבים” וכל העולם הזה ככליפת השום, שבלעדי אלוהים מיותר הוא לחלוטין.

אלוהים ואני

אחת המחלות הנפוצות שלנו  בעולם המודרני היא לערבב אלוהים ועוד כל מיני תיאוריות.

אף אחד מאיתנו לא יורק על ברכות אם אלוהים מציע לנו אותן בחינם, אך אנחנו רוצים לאכול גם כל מיני ממתקים זרים:

אנחנו מאמינים באלוהים אך גם בחשיבה חיובית, ובהעצמה פנימית, והגשמת החלומות, ולמצוא את האני, ולשפר את האגו, ולמצות את החיים, ולקחת מכל אחד ומכל דבר איזה שהיא אמת, כי תמיד יש מה ללמוד, ואפשר גם קצת מסורת ומנהגים, ולהתקדם בחיים, ולפתח קריירה, ולהנות מהכל כי חיים רק פעם אחת…

אלוהים הוא אל קנאי לנו: הוא רוצה שליבנו ידבק רק באמת שלו, שנתמלא רק באהבתו, שנקבל חיות רק מההבטחות שלו.

הבחירה החופשית היא בידנו: האם נסכים לוותר על הכל תמורת אלוהים עצמו, או שאנחנו עדיין רוצים להנות מכל העולמות?

View original post

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s