ויגדל

ויגדל הילד. ילד גודל פיזי.
ויגדל משה.
ויגדל ויצא וירא, בנה את אישיותו, בנה אדם היוצא מעצמו חושב ודואג לזולתו.
שמות ב,9-10
מבוסס על דברי רוני הרניק
מנהל ביה”ס המקיף העירוני הדסה ע”ש סליגסברג – ברנדייס

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s