בחירה חופשי

אבן יסוד ב"בחירה חופשי" היא הידיעה שיש דברים שלא יודעים שלא יודעים.

יש דברים שיודעים.

יש דברים שלא יודעים.

יש דברים שיודעים שלא יודעים.

אבל יש גם דברים שלא יודעים שלא יודעים.

ואע"פ שאין השופט אלא מה שעיניו רואות ובכל זאת ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר. יש מקום לחקור עוד וללמוד עוד. ועם כל זה עדיין לדעת שלא הגעת לאמת המוחלטת. שעדיין יש בחכמת ובתבונתך מן החסר.

וזה כבר לא פשוט שהרי כל אחד רוצה להרגיש ש"יש לו" ולא ש"חסר לו"

והאמת היא כשאדם נמצא ב"חסר לו" אז באמת "יש לו" כי הוא יודע שלאלוהים האמת ולא לו.

ואז יש לו הבחירה החופשי. כי כל משחשב וידע וחקר ודרש והרגיש הוא כעין ואפס. והוא בא כתינוק בן יומו ובוחר בטוב.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s