חג החירות?

חירות מה היא?
מה זה להיות חופשי?

שאני עומד ורואה מולי שלל האפשריות בחיי, וביום יום, וכד’
ומוכן ומזומן לעשות מקצה אחד עד הקצה השני. ללא מסור פנים.
ורק אחרי שאני באמת חש שאני מוכן בשלל האפשריות,
אז השקט עולה בי מפנים ונותן לי החופש האמיתי, אם לעשות, ואיך.

כי כל עוד יש לי איזה תלות על אנשים, זמן, מנהג וכד’ אני לא משוחרר.
כל עוד המערכת התגובות שלי קופצת אוטומטית מהארה כזה או אחר, אני לא אני החופשי.

רק שאני יכול לומר אפשי’ – אפשי’ לאוכל חזיר, אפשי’ לאכול חרקים, אפשי’ לאכול חמץ, אפשי’ לגנוב, אפשי’ לרצוח.
אלא ציווני הבורא, שבאמת פה כן ועכשיו, שבא מתוך התגלות המקום האלוהי שבתוכי, בשקט של קול דממה דקה ואז אני כבר יודע, אם ואיך לעשות.

וזה החירות והחופש, ואין דבר שבעולם המסוגל לכלואה ולהפחיד ולשעבד רוח הזה, חוץ מהאנושיות שאיננה מוכן להאמין שאלוהים רוצה לגלות לנבראיו רצונו, ורוצה שאנחנו נשמע.

(מלכים א פרק יט, ט) ויבא שם אל המערה וילן שם והנה דבר יהוה אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו: (י) ויאמר קנא קנאתי ליהוה אלהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחתיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה: (יא) ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה: (יב) ואחר הרעש אש לא באש יהוה ואחר האש קול דממה דקה:

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s