“התפילה סגולה ורפואה” שמוצאים את האדם מן העולם.

שאדם חש חולי הוא צריך לזכור שאנחנו צריכים לרצות את אלוהים. ולא אלוהים אחרים.

"תפילות": שכולם יתפללו עבורי. ושוכחים למי להתפלל ולמה מתפללים. וזה לא לצרכינו אלא לצורכי המקום.

"סגולות": ולא חסר, מהחוט הדם וצפונה, בדיקות מזוזות וכו’. ושוכחים והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי הארץ.

"רפואות": אם סגולות לא חסר רפואות ק"ו. ושוכחים אני ה’ רופאך. אני מדריך אותך איזה רפואה מתי וכמה.

אז ב"ה עומדים עם אלוהים מול האתגר. בלי 40 יום תפילות בכותל. בלי החלפת כל המזוזות בבית. בלי פרחי בך, ריקי.

ידיד סיפר לי על קרוב משפחה שעבר המחלה האיומה. והם עשו תפילות וסגולות ורפואות כמה שרק יוכלו. והוא מת. ותגובות המשפחה. אלוהים אשם אנחנו עשינו הכול.

וזה משנקרא "לא תשא את שם ה’ אלוקיך לשווא".

אני מעדיף

הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך:

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s