בנים אתם ליהוה אלהיכם Children you are to God

The way of truth and justice demands the ability for complete transparency.
Don’t fear the truth. Never hid from auditing. Never run away from critique.
For the acceptance of critique and of truth is the course to God, while the way of hiding, lying and cheating is the way away from God.

Patriotism can be biased and lying, but such patriotism does not bring the people of Israel closer to God.

הדרך של אמת וצדק דורשת את היכולת לשקיפות מלאה.
אל תפחדו מהאמת. מעולם לא הסתיר מביקורת. אף פעם לא ברח מביקורת.
לקבלת ביקורת ואמת הוא כמובן לאלוהים, ואילו הדרך של הסתרה, שקר ורמאות היא הדרך מאלוהים.

פטריוטיות יכולה להיות מוטה ומשקרת, אבל פטריוטיות כזו לא תביא את עם ישראל קרובה יותר לאלוהים.

Listen closely to what I am about to say. Hear me out.
I have prepared my case; I will be proved innocent.
Who can argue with me over this? And if you prove me wrong, I will remain silent and die.
(Job 13 17-19)

שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם
הנה־נא ערכתי משפט ידעתי כי־אני אצדק
מי־הוא יריב עמדי כי־עתה אחריש ואגוע

(איוב יג יז-יט)

Fear not Israel, you are Gods’ loved children, for a reason.
אל תירא ישראל, אתם הבנים האהובים של אלוהים, ולא סתם.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

לעשות… לעשות עבורו ולא עבור האגו.

דברי הימים ב׳ פרק יט’ פסוק ז’

ועתה יהי פחד־יהוה עליכם שמרו ועשו כי־אין עם־יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח־שחד.

rare נעצור מלקחת השוחד של חיוכים ריקים, מתנות חינם, מילים חלקלקות.
שפחד אלוהים יהיה לפנינו מהמקולקל כשהוא המצוי והגלוי וכשהוא החויי ונדיר.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

חווית יום ירושלים בירושלים

הרגשתי שחסר לי משהו ביום הזה, הימין הדתי כאילו לקחו אותו לעצמם וכלל הציבור הישראלי לא חש תודה בשחרור חלקי הארץ המובטחת ובמיוחד ירושלים.

אבל בדרכי לעבודה אלוהים הראה לי תשובה לשאלתי. והמקרה שהיה כך היה:

איש נוסע על אופניים שבכיסא האחורי שלו ילד קטן. ממולו בא נער צעיר למדי על אופניים שלא הסתכל לדרך ונכנס באיש. האיש צועק והנער כאילו זה לא שייך לו בכלל פונה. אין התייחסות או סליחה או כלום. האיש תופס לנער האופניים וצועק אליו. ורצה לתת לבחור מכות. הבחור רק יודע להתגונן. אישה מבוגרת הקצת שעמדה בצעד צועקת לאיש “מה אתה עושה? אתה איש מבוגר לא כך מתנהגים”. ובזה הכל התפזר.

ניתוח קל:

נער: אין לו דין ודיין ואף אחד יאמר לו מה לעשות. האומנם?

האיש עם הילד קטן: אני יראה לו איך צריכים להתנהג. אני אחראי על ילד קטן פה. אני צריך לשמור אליו.

האישה המבוגרת: תעזוב הילד, אין סיכוי ללמד אותו. הכי חשוב שאתי תדע פה ועכשיו מה שנכון.

ומה הקשר בן זה ליום ירושלים בירושלים כבר אתם תוהים.

האיש עם הילד הקטן: עם הלוקחת את הגאולה לדרכו. קם ובונה הארץ, המדינה והתיישבות וכו’, האומנם אין לא אחריאות כבן הבכור לחינוך הילדים האחרים של אלוהים? האם הגאולה זה רק רכושך הפרטי?

הנער: הערבים שלא מסתכלים לאיפה הם הולכים ושפוגעים בעם ישראל, כבודם לא נותן להם לומר סליחה ולזוז לצד.

האישה המבוגרת: העומדים מהצד שלא לוקח בפועל הגאולה (אולי בעבר עשו, אבל לא עכשיו) ורואה משהערבים עושים, ובמקום להעמיד אותם בקור רוח המקום. נוח לה יותר לצעוק על העם שכן לוקח הגאולה.

ומי צודק ? ימין, לא. שמאל, לא. ערבי, לא. רק אלוהים.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

מה-שהיה, הוא שיהיה, ומה-שנעשה, הוא שיעשה; ואין כל-חדש, תחת השמש.

d7a24790-d9d0-11e3-ad51-123139077938-original.jpeg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Only God can show me who I really am

The “Conchita Wurst” syndrome brought me to go look over the self-evaluation and it’s process. There is a lot of yearning not to be categorized. The want for that independent self.

God wants his child to come and be with him. To succeed some things are needed.

  1. Trust/Full belief in God that he will show us who we really are.
  2. A full acceptance that we are not what Society/Media claims us to be.
  3. Consent noticing when that quietness inside leaves us, and waiting/praying for it to return.
  4. Remembering that there is only one God and to show us that we are the epitome of selfishness, and to save us from it.
  5. To realize the great power given to us when Gods spirit lives in us.

 

Conchita Wurst who/what are you

Conchita Wurst who/what are you?

The following are just some notes, none of my own.

You have to accept me for who I am, not what you expect me to be.

I’m Not Who You Think I Am.

And No One Will Tell Me Who and What I Am and Can Be.

And No One Will Tell Me Who I am.

No One Knows Who I Am.

Nobody can teach me who I am.

You can describe parts of me, but who I am – and what I need – is something I have to find out myself.

I don’t know who I am.

Who are you ? Somebody, Please Tell Me Who I Am !

I really wanna know Come on tell me, who are you ?

whoami – Print the username associated with the current effective user ID. Same as id -un

https://www.google.co.il/search?q=don%27t+try+to+figure+me&tbm=isch

Don’t even try to Figure me out, I’m a Special kind of Twisted.

What you lose when you let people categorize you is threefold:

  1. You lose your understanding of yourself. You become somebody you may not truly be in order to be understood. You overlook aspects of a “category” that don’t fit you because, well, you’d rather be understood.
  2. In exchange for being understood, you are in fact misunderstood. If you identify as a Democrat (which is ridiculous because parties evolve in order to become more populist, just like an insecure kid in Jr. High) then you’ll spend hours trying to justify aspect of the party stand that you don’t even understand. And the reality is, people will think you believe things you really don’t.
  3. You lose your true search for self. Accepting a category is introspectively lazy. People are, by nature, walking talking paradoxes.

And so are you. Accepting a category means no longer looking for real answers and an identity that is true to who we are. The truth is, you are not a category, you are a human being. Don’t let anybody fence you in.

What is the difference between stereotyping & categorization?

http://en.wikipedia.org/wiki/Self-categorization_theory

Stereotyping is making loose assumptions based off of little evidence, but categorizing is more accurate. Humans have evolved to be cognitive beings by nature, and categorizing is how we learn.

http://embryonictrain.blogspot.co.il/2013/01/who-are-you.html

judging: judging oneself, judging others

Give up judging yourself and others; acceptance feels so much more peaceful.

Nonconformity refusing to live life how we’re told.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

directions

There are alot of wrong directions. From all of them we can learn. Only God can guide us to the right direction.

http://markmanson.net/stop-trying-to-be-happy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

חסד מהי

שמואל א כה, לב-לג

ויאמר דוד לאביגל ברוך יהוה אלהי ישׂראל אשׁר שׁלחך היום הזה לקראתי. וברוך טעמך וברוכה את אשׁר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשׁע ידי לי.

דוד נותן הודיה ומברך אותה. כי המקום של חסד מגיע עם חיסרון ומיתוכו חוזר הודיה וברכה. ואין חסד ללא חיסרון. ומתנה למ שאיננו זקוקה לו מה היא? והמתנה השווה בעיני המקבל מחזיר הודיה וברכה לנותן.

יחזקאל מח,לה (הפסוק אחרו בספר)
סביב שׁמנה עשׂר אלף ושׁם העיר מיום יהוה שׁמה.

איכה ג,כב חַסְדֵי יְהוָה כִּי לֹא-תָמְנוּ, כִּי לֹא-כָלוּ רַחֲמָיו.
כל הזמן יש חסד אלוהים ושאדם נמצא בחסרון ומילוי מתמדת אז הוא חיי העיר של יהוה שמה.

Posted in Uncategorized | Leave a comment