מה היא ניצחון ?

ניצחון איינה הרגשה. ולא תחושה. הוא לא שיקול הגיוני או חשיבתי.
ניצחון הוא מציאות. מציאות שלא נמדד, לא השעות וימים שקטים. לא בהסיגם כאילו ואחרים.
ניצחון בא מלשון נצח. והנצחיות הוא הניצחון.

ניצחון דבר אלוהים. וגם אם שטן עדיין קיים דבר אלוהים עדיין קיים. גם אם אלך בגיא צלמוות לא אירע רע כי אתה עמדי. אלוהים הוא הניצחון וכל דבר העוזר לגילוי דברו הוא כבר ניצחון בפועל.

וזה העיקר, כל פעולה שנוכח בה דבר אלוהים. שרוח אלוהים בו. יש ניצחון.
תחושות ושיקולים (המוח והלב) מהאגו הם ומבלבל אותנו מהאמת. רוח ודבר אלוהים הוא האמת הנצחי.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Simple truths

1. Allah is not God.
2. Muhammad is not Gods messenger.
3. Jesus is not God, nor is he Gods only son, any more than you or me.
4. Being right does not need to be proven.
5. There is only one God. The God of goodness, kindness, mercy and love.
6. God does not tolerate his name used in vain.
7. Truth is not relative.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

I want, I like. The I.

The I seems to be just me. But is it? Who am I really?

Before jumping into the answer, lets see who we are not.

 1. We are not what others think we are.
 2. We are not the product of our education.
 3. We are not the result of mass media.
 4. We are not the result of customs and traditions
 5. We are not just a genetic result of parents and grandparents, etc..
 6. We are not the sum total of habits.
 7. We are not the outcome of our intellect or emotions.
 8. Nor of our actions.

We are children of God. Messed up and confused, yearning to find our true selves.
So here are some steps which have helped me and might help you.

 1. The desire to find your true God given baby of God self. Wanting is always a good start. It helps the focus.
 2. Start noticing what pulls you in different directions. Get the ego feel. Notice that it is the ego and not the real you. Want to keep this feeling.
 3. At this point the feeling that the ego is not the real you and is disturbing the real you will come up. You might make the mistake of attempting to overcome them on your own. This attempt is futile. But keep reminding yourself that it is not you and is disturbing you.
 4. Only God can save you from your messed up self. Work together, hold up your hand and hold Fathers. He will guide you.
 5. Start seeing the results. They are not 100% just go back to #1 there is more "Desire" needed and probably you just like the shit that you are to much.

Cry, God wants to cleanse you.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

הזמן לבנות בית לאלוהים

בית מאבני נשמות טהורות. מנשמות נקיות. הרבה עץ למדורה שיזקק הנשמה וישרף האנושיות המלוכלכת וישאר רק החלק הטהור ונקי ונבנה ביחד מקום ליהוה אלוהים צבאות בעולם. ללא האיגו המכואר, האנושי והרקוב מיסודו.

תבנה מכונך כבתחילה, לפני חטא הקדמון . ושמלכותך יהיה בכל העולם.

ואם יש דברים יפים וטובים שקיבלנו מהאומות בהיותינו בגלות, אותם נשמש כקישות למקדשך.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

בנים אתם ליהוה אלהיכם Children you are to God

The way of truth and justice demands the ability for complete transparency.
Don’t fear the truth. Never hid from auditing. Never run away from critique.
For the acceptance of critique and of truth is the course to God, while the way of hiding, lying and cheating is the way away from God.

Patriotism can be biased and lying, but such patriotism does not bring the people of Israel closer to God.

הדרך של אמת וצדק דורשת את היכולת לשקיפות מלאה.
אל תפחדו מהאמת. מעולם לא הסתיר מביקורת. אף פעם לא ברח מביקורת.
לקבלת ביקורת ואמת הוא כמובן לאלוהים, ואילו הדרך של הסתרה, שקר ורמאות היא הדרך מאלוהים.

פטריוטיות יכולה להיות מוטה ומשקרת, אבל פטריוטיות כזו לא תביא את עם ישראל קרובה יותר לאלוהים.

Listen closely to what I am about to say. Hear me out.
I have prepared my case; I will be proved innocent.
Who can argue with me over this? And if you prove me wrong, I will remain silent and die.
(Job 13 17-19)

שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם
הנה־נא ערכתי משפט ידעתי כי־אני אצדק
מי־הוא יריב עמדי כי־עתה אחריש ואגוע

(איוב יג יז-יט)

Fear not Israel, you are Gods’ loved children, for a reason.
אל תירא ישראל, אתם הבנים האהובים של אלוהים, ולא סתם.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

לעשות… לעשות עבורו ולא עבור האגו.

דברי הימים ב׳ פרק יט’ פסוק ז’

ועתה יהי פחד־יהוה עליכם שמרו ועשו כי־אין עם־יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח־שחד.

rare נעצור מלקחת השוחד של חיוכים ריקים, מתנות חינם, מילים חלקלקות.
שפחד אלוהים יהיה לפנינו מהמקולקל כשהוא המצוי והגלוי וכשהוא החויי ונדיר.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

חווית יום ירושלים בירושלים

הרגשתי שחסר לי משהו ביום הזה, הימין הדתי כאילו לקחו אותו לעצמם וכלל הציבור הישראלי לא חש תודה בשחרור חלקי הארץ המובטחת ובמיוחד ירושלים.

אבל בדרכי לעבודה אלוהים הראה לי תשובה לשאלתי. והמקרה שהיה כך היה:

איש נוסע על אופניים שבכיסא האחורי שלו ילד קטן. ממולו בא נער צעיר למדי על אופניים שלא הסתכל לדרך ונכנס באיש. האיש צועק והנער כאילו זה לא שייך לו בכלל פונה. אין התייחסות או סליחה או כלום. האיש תופס לנער האופניים וצועק אליו. ורצה לתת לבחור מכות. הבחור רק יודע להתגונן. אישה מבוגרת הקצת שעמדה בצעד צועקת לאיש “מה אתה עושה? אתה איש מבוגר לא כך מתנהגים”. ובזה הכל התפזר.

ניתוח קל:

נער: אין לו דין ודיין ואף אחד יאמר לו מה לעשות. האומנם?

האיש עם הילד קטן: אני יראה לו איך צריכים להתנהג. אני אחראי על ילד קטן פה. אני צריך לשמור אליו.

האישה המבוגרת: תעזוב הילד, אין סיכוי ללמד אותו. הכי חשוב שאתי תדע פה ועכשיו מה שנכון.

ומה הקשר בן זה ליום ירושלים בירושלים כבר אתם תוהים.

האיש עם הילד הקטן: עם הלוקחת את הגאולה לדרכו. קם ובונה הארץ, המדינה והתיישבות וכו’, האומנם אין לא אחריאות כבן הבכור לחינוך הילדים האחרים של אלוהים? האם הגאולה זה רק רכושך הפרטי?

הנער: הערבים שלא מסתכלים לאיפה הם הולכים ושפוגעים בעם ישראל, כבודם לא נותן להם לומר סליחה ולזוז לצד.

האישה המבוגרת: העומדים מהצד שלא לוקח בפועל הגאולה (אולי בעבר עשו, אבל לא עכשיו) ורואה משהערבים עושים, ובמקום להעמיד אותם בקור רוח המקום. נוח לה יותר לצעוק על העם שכן לוקח הגאולה.

ומי צודק ? ימין, לא. שמאל, לא. ערבי, לא. רק אלוהים.

Posted in Uncategorized | Leave a comment